p5rn7vb
สัตว์น้ำ

ปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรี

July 7th, 2014

ปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรี

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรีมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย สำหรับปลาโอแถบนั้นก็เป็นเป็นสัตว์น้ำกระดูกแข็งทะเลชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาอินทรี จัดเป็นปลาโอหรือปลาทูน่าชนิดหนึ่งมีรูปร่างกลมและยาวเพรียวแบบรูปกระสวย ปากกว้าง นัยน์ตาขนาดปานกลาง ครีบหลังอันที่สองมีขนาดเล็กและไม่สูงครีบหูมีขนาดเล็ก ปลายแหลมเรียว ครีบท้องเล็ก และวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรีมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรีกันเลยดีกว่า ดังต่อไปนี้

ปลาโอแถบวงศ์ปลาอินทรี

สำหรับปลาโอแถบนั้นก็มีมีรูปร่างกลมและยาวเพรียวแบบรูปกระสวย ปากกว้าง นัยน์ตาขนาดปานกลาง ครีบหลังอันที่สองมีขนาดเล็กและไม่สูงครีบหูมีขนาดเล็ก ปลายแหลมเรียว ครีบท้องเล็ก ครีบก้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ประมาณกลางครีบหลังอันที่สอง มีเกล็ดเฉพาะบริเวณใต้ครีบหลังอันแรกและบริเวณเส้นข้างลำตัวมีแถบสีดำ ประมาณ 6 แถบ อยู่ใต้เส้นข้างตัว แลดูเด่นเป็นลักษณะเฉพาะ เป็นปลาที่มีพฤติกรรมรวมฝูงขนาดใหญ่เป็นพันหรือหมื่นตัวกันหากินตามผิวน้ำ และชอบกระโดดพร้อมกันทีเดียว มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 80 เซนติเมตร โตเต็มที่ได้ถึง 110 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังเป็นปลาที่มีการกระจายพันธุ์กว้างขวางมาก ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ในน่านน้ำไทยจะพบชุกชุมที่ทะเลอันดามันแถบจังหวัดระนอง พังงาvภูเก็ตถึงสตูลอีกด้วย

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็ง

July 6th, 2014

ปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็ง

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็งมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกตามเคย สำหรับปลาโอดำนับว่าเป็นสัตว์น้ำทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ปลาอินทรี และเป็นปลาผิวน้ำที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกับปลาชนิดอื่นในวงศ์นี้ทั่วไป มีลำตัวค่อนข้างกลมและยาวเพรียวแบบกระสวย ครีบหลังที่แยกออกจากกันเป็นสองอันและอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่าขนาดความ ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็งมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็งกันเลยดีกว่า ดังต่อไปนี้

ปลาโอดำปลาทะเลกระดูกแข็ง

ซึ่งปลาโอดำนั้นก็จัดว่าเป็นปลาโอที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกับปลาชนิดอื่นในวงศ์นี้ทั่วไป มีลำตัวค่อนข้างกลมและยาวเพรียวแบบกระสวย ครีบหลังที่แยกออกจากกันเป็นสองอันและอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่าขนาดความ ยาวของตา ครีบอกหลังยาวมาก ครีบท้องตั้งอยู่ในแนวเดียวกับครีบอก ครีบก้นอยู่เยื้องครีบหลังอันที่สองเล็กน้อย ครีบหางใหญ่เว้าลึกเป็นรูปวงเดือน มีเกล็ดเล็กละเอียดอยู่บริเวณแนวท้อง มีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถวไปตามความยาวของส่วนท้อง ครีบฝอยของครีบหลังและครีบก้นมีสีเทาแกมเหลือง พบกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่ทะเลแดงและแอฟริกาตะวันออกถึงนิวกินี ทะเลญี่ปุ่นตอนเหนือ จนถึงตอนใต้ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในน่านน้ำไทยพบทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ำ โดยล่าปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆ เป็นอาหารด้วย

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเล

July 4th, 2014

ปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเล

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเลมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกเชนเคย ปลาตาเหลือกนั้นเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในวงศ์ปลาตาเหลือกมีรูปร่างป้อม ปากกว้าง ที่ใต้คางระหว่างกระดูกกรามล่างมีแผ่นกระดูกแข็ง 1 ชิ้น และมีก้านครีบหลังอันสุดท้ายยื่นยาวเป็นเส้น เกล็ดเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งลำตัว ตามีขนาดโต ซึ่งก็จะนิยมตกเป็นเกมกีฬาและเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วย และวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเลมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเลกันเลยดีกว่า ดังต่อไปนี้

ปลาตาเหลือกสัตว์น้ำทะเล

สำหรับลักษณะของปลาตาเหลือกนั้นก็จะมีรูปร่างป้อม ปากกว้าง ที่ใต้คางระหว่างกระดูกกรามล่างมีแผ่นกระดูกแข็ง 1 ชิ้น และมีก้านครีบหลังอันสุดท้ายยื่นยาวเป็นเส้น เกล็ดเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งลำตัว ตามีขนาดโต จึงเป็นที่มาของชื่อ ขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1.5 เมตร น้ำหนักเต็มที่ประมาณ 15 กิโลกรัม ชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก แถบทะเลแดง ชายฝั่งทวีปแอฟริกาและเอเชีย และยังสามารถปรับตัวให้อยู่น้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ด้วย โดยบางครั้งพบว่ายเข้ามาในลำคลองที่ติดกับทะเล หรือนากุ้ง นาเกลือของชาวบ้าน ปลาจะผสมพันธุ์ วางไข่ และลูกปลาวัยอ่อนจะเติบโตที่บริเวณปากแม่น้ำหรือป่าชายเลน เป็นปลากินเนื้อ อาหาร ได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้งขนาดเล็ก นิยมตกเป็นเกมกีฬา และเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้

July 1st, 2014

ปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้

วันนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้มาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกเช่นเคย สำหรับปลาอีโต้มอญนั้นก็เป็นสัตว์น้ำทะเลชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในวงศ์ปลาอีโต้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันเพียง 2 ชนิดเท่านั้น และวันนี้เราก็มีเรื่องปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้มาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้กันเลยดีกว่า ดังต่อไปนี้

ปลาอีโต้มอญปลาทะเลวงศ์ปลาอีโต้

สำหรับปลาอีโต้มอญนั้นก็มีลักษณะลำตัวยาวเรียว แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นลำตัวจะกว้างขึ้นและแบนข้างเล็กน้อย หัวงุ้มลง ทำให้มีรูปร่างคล้ายมีดโต้ อันเป็นที่มาของชื่อเรียก มีเกล็ดเล็กละเอียด ปากกว้างและเฉียงขึ้น ฟันเล็กละเอียด ครีบหลังยาวเริ่มตั้งแต่บริเวณโหนกหัวไปจนถึงโคนหาง ครีบหางใหญ่เว้าลึกรูปส้อม ตัวผู้มีโหนกหัวนูนออกไปข้างหน้าเป็นแนวตั้งฉากกับปากคล้ายกับโลมา อันเป็นที่มาของชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ส่วนตัวเมียจะมีโหนกหัวลาดลง ปลาขนาดโตเต็มวัยลำตัวมีสีน้ำเงินปนเขียว ข้างตัวมีจุดดำเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วลำตัว เป็นปลาที่อยู่รวมตัวกันเป็นฝูงขนาดไม่ใหญ่ อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำลึก และมักขึ้นมาหากินและหาอาหารบริเวณผิวน้ำ มักพบอยู่บริเวณข้างเกาะแก่ง ตามต้นไม้หรือกิ่งไม้ หรือซากอวนที่ลอยมาตามน้ำ กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่นทั่วโลก ในน่านน้ำไทยพบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน นอกจากนี้ปลาอีโต้มอญนี้ยังเป็นปลาที่ปราดเปรียวว่องไว ว่ายน้ำได้เร็วมาก กินปลาขนาดเล็ก และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เป็นอาหารด้วย

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็ง

June 29th, 2014

ปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็ง

วันนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็งมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย ซึ่งปลาหางแข็งบั้งนั้นก็เป็นสัตว์น้ำทะเลชนิดหนึ่งที่ในวงศ์ปลาหางแข็ง ที่มีมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดบริเวณเส้นข้างลำตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่นๆ ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน และวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็งมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็งกันเลยดีกว่า ดังนี้

ปลาหางแข็งบั้งวงศ์ปลาหางแข็ง

สำหรับลักษณะของปลาหางแข็งบั้งนั้นก็จะมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดบริเวณเส้นข้างลำตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่นๆ ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยม อันที่สองตอนหน้าสูงแหลม ตอนท้ายสุดจรดโคนหาง ครีบก้นยาวปลายจรดโคนหาง เช่นกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว ช่วงท้องสีขาว มีแถบสีเทาจางๆ พาดตัวลายใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกัน ครีบต่างๆ มีสีเหลือง มีความยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร ขนาดโดยเฉลี่ยที่พบ คือ 26 เซนติเมตร พบกระจายพันธุ์ในชายฝั่งและน้ำกร่อยอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ทะเลแดง หมู่เกาะฮาวาย แอฟริกา ซามัว ตอนเหนือของญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เป็นต้น

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็ง

June 27th, 2014

ปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็ง

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็งมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย สำหรับปลาสีขนนั้นก็เป็นสัตว์น้ำทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ปลาหางแข็ง ที่มีลำตัวค่อนข้างอ้วน ยาวเรียว หัวมีขนาดใหญ่และป้อม ปากกว้าง เกล็ดมีขนาดปานกลางบริเวณเส้นข้างลำตัวมีเกล็ดขนาดใหญ่แข็งคม โดยเฉพาะบริเวณโคนหาง จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งของวงศ์นี้มีขนาดโต และวันนี้เราก็มีเรื่องปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็งมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็งกันเลยดีกว่า ดังต่อไปนี้

ปลาสีขนวงศ์ปลาหางแข็ง

สำหรับลักษณะของปลาสีขนนั้นก็จะมีมีลำตัวค่อนข้างอ้วน ยาวเรียว หัวมีขนาดใหญ่และป้อม ปากกว้าง เกล็ดมีขนาดปานกลางบริเวณเส้นข้างลำตัวมีเกล็ดขนาดใหญ่แข็งคม โดยเฉพาะบริเวณโคนหาง ตามีขนาดใหญ่อยู่เกือบสุดปลายจะงอยปาก ครีบอกยาวเรียวแหลม ครีบหลังยาวแยกเป็นสองอัน อันที่เป็นก้านครีบแข็งสั้น อันอ่อนส่วนหน้ายกสูงขึ้นและมีขนาดใกล้เคียงกับครีบก้น ครีบท้องมีขนาดเล็กอยู่ใต้ครีบอก ครีบหางปลายเป็นแฉกลึก พื้นลำตัวด้านบนเป็นสีน้ำเงินปนเขียว ซึ่งก็จัดเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งของวงศ์นี้มีขนาดโต และยังมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจากนี้ยังเป็นปลาที่มีรสชาติดี จึงนิยมบริโภคเป็นอาหาร และตกเป็นเกมกีฬา และเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในน้ำจืด หรือน้ำกร่อยได้

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาหางนกยูงปลาสวยงาม

June 26th, 2014

ปลาหางนกยูงปลาสวยงาม

วันนี้เราก็มีเรื่องน่ารู้ที่เกี่ยวกับปลาหางนกยูงปลาสวยงามมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย ปลาหางนกยูงเป็นสัตว์น้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาสอดเป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็กมีจุดเด่นคือครีบหางที่มีขนาดใหญ่ ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัด ตัวผู้มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่ามากแต่มีสีสันและครีบที่สวยงามกว่า และวันนี้เราก็มีเรื่องปลาหางนกยูงปลาสวยงามมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาหางนกยูงปลาสวยงามกันดีกว่า ดังนี้

ปลาหางนกยูงปลาสวยงาม

สำหรับปลาหางนกยูงนั้นก็ถือว่าเป็นปลาที่เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นปลาสวยงามและมีสีสันสวยงาม ซึ่งก็สามารถเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงได้ จากการเป็นปลาผิวน้ำและเป็นปลาขนาดเล็ก ทำให้การเลี้ยงปลาหางนกยูงในอ่างบัวได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนเหมือนปลาชนิดอื่นๆ อีกทั้งการแพร่ขยายพันธุ์ก็กระทำได้ง่ายมาก เนื่องจากเป็นปลาที่ปฏิสนธิภายในตัว และออกลูกเป็นตัว ซึ่งการขยายพันธุ์ก็เพียงแค่จับปลาตัวผู้ และตัวเมียมาเลี้ยงไว้รวมกันก็สามารถให้ลูกได้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่าย ซึ่งปลาหางนกยูงส่วนใหญ่ในธรรมชาติที่พบนั้น จะมีลำตัวใสไม่มีลวดลาย

นอกจากนี้ยังทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้คนไทยเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ในภาชนะที่ใส่น้ำในบ้านเพื่อกินลูกน้ำและยุง เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากยุงอีกด้วย

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาหมอสัตว์น้ำสวยงาม

June 24th, 2014

ปลาหมอสัตว์น้ำสวยงาม

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาหมอสัตว์น้ำสวยงามมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย สำหรับปลาหมอนั้นก็เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาหมอที่มีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง เกล็ดใหญ่คลุมทั้งลำตัว มีขอบเกล็ดแบบหยัก ผิวสาก เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว มีก้านครีบแข็งแหลมคมจำนวนมากเช่นเดียวกับครีบก้น ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาหมอสัตว์น้ำสวยงามมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาหมอสัตว์น้ำสวยงามกันดีกว่า ดังนี้

ปลาหมอสัตว์น้ำสวยงาม

สำหรับปลาหมอนั้นก็มีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง เกล็ดใหญ่คลุมทั้งลำตัว มีขอบเกล็ดแบบหยัก ผิวสาก เส้นข้างลำตัวขาดตอน ครีบหลังยาวเกือบเท่าความยาวลำตัว มีก้านครีบแข็งแหลมคมจำนวนมากเช่นเดียวกับครีบก้น แต่ครีบก้นสั้นกว่า ครีบอกเล็กเป็นรูปไข่ ครีบหางปลายมน ตัวมีสีเขียวมะกอกและมีลายประสีคล้ำที่ข้างลำตัว ครีบใส ลำตัวด้านท้องมีสีเหลือง ขอบฝาปิดเหงือกตอนบนมีแต้มสีคล้ำ มีอวัยวะช่วยหายใจเป็นแผ่นริ้วย่นๆ อยู่ตอนบนของของช่องเหงือก จึงสามารถฮุบอากาศจากบนผิวน้ำได้โดยตรงโดยไม่ต้องรอให้ออกซิเจนละลายในน้ำ และสามารถอยู่บนบกหรือพื้นที่ขาดน้ำได้เป็นระยะเวลานานๆ ซึ่งในฤดูฝนบางครั้งจะพบปลาหมอแถกเหงือกไถลคืบคลานไปบนบก เพื่อหาที่อยู่ใหม่ได้อย่างง่ายๆ นั่นเอง

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืด

June 21st, 2014

ปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืด

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืดมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกด้วย สำหรับปลาตาเหลือกหรือปลาตาเหลือกสั้นนั้นก็เป็นสัตว์น้ำทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในวงศ์ปลาตาเหลือก และมีรูปร่างป้อม ปากกว้าง ชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นปลากินเนื้อ อาหาร ได้แก่ ลูกปลา ลูกกุ้งขนาดเล็ก นิยมตกเป็นเกมกีฬา และเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วย ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเอาเรื่องปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืดมาฝาก ถ้าอย่างนั้นมาดูมาทำความรู้จักกับเรื่องปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืดกันดีกว่า ดังนี้

ปลาตาเหลือกปลาทะเลปรับตัวให้อยู่น้ำจืด

สำหรับปลาตาเหลือกนั้นก็เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในวงศ์ปลาตาเหลือก มีรูปร่างป้อม ปากกว้าง ที่ใต้คางระหว่างกระดูกกรามล่างมีแผ่นกระดูกแข็ง 1 ชิ้น และมีก้านครีบหลังอันสุดท้ายยื่นยาวเป็นเส้น เกล็ดเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งลำตัว ตามีขนาดโต จึงเป็นที่มาของชื่อ ขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 1.5 เมตร น้ำหนักเต็มที่ประมาณ 15 กิโลกรัม ชอบอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก แถบทะเลแดง ชายฝั่งทวีปแอฟริกาและเอเชีย และยังสามารถปรับตัวให้อยู่น้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ด้วย โดยบางครั้งพบว่ายเข้ามาในลำคลองที่ติดกับทะเลหรือนากุ้ง นาเกลือของชาวบ้าน ปลาจะผสมพันธุ์ วางไข่ และลูกปลาวัยอ่อนจะเติบโตที่บริเวณปากแม่น้ำหรือป่าชายเลน

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org

ปลาเสือพ่นน้ำปลาสวยงาม

June 19th, 2014

ปลาเสือพ่นน้ำปลาสวยงาม

วันนี้เราก็มีเกร็ดน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องปลาเสือพ่นน้ำปลาสวยงามมาฝากมาแนะนำเพื่อนๆ กันอีกเช่นเคย ปลาเสือพ่นน้ำเป็นสัตว์น้ำที่มีลักษณะเด่น คือ ส่วนหัว และลำตัว ประกอบด้วยจุดสีดำกลม หรือรี จำนวน 7 จุด ครีบหางตัดตรงมีสีส้มอมเหลือง ครีบหลัง และครีบก้นมีสีเหลืองขอบเป็นสีดำ จะงอยปากแหลม ตามีขนาดใหญ่ค่อนไปทางด้านบน จึงมีความสามารถมองเห็นเหนือผิวน้ำได้ดี อาศัยเป็นฝูง หากินบริเวณผิวน้ำ เป็นปลากินเนื้อ อาหาร ได้แก่ แมลง ลูกปลา ลูกกุ้งขนาดเล็ก มีความสามารถพิเศษคือ พ่นน้ำได้ไกลถึง 2 เมตร เพื่อยิงแมลงให้ตกลงน้ำเป็นอาหาร ถ้าแมลงยังไม่ตก จะยิงซ้ำสำเร็จ สามารถเปลี่ยนพิกัดมุมยิงได้อีกด้วย และวันนี้เราก็มีเรื่องปลาเสือพ่นน้ำปลาสวยงามมาฝาก ดังนี้

ปลาเสือพ่นน้ำปลาสวยงาม

สำหรับปลาเสือพ่นน้ำนั้นก็เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ และมีลักษณะรูปร่างที่เป็นสามเหลี่ยม ปากกว้างมีขนาดใหญ่เฉียงลงด้านล่างและจะงอยปากยืดหดได้ มีตากลมโต เกล็ดสาก ครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะใสโปร่งแสง พื้นลำตัวสีขาวอมเหลือง มีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ ประมาณ 4 จุด ซึ่งนับว่าปลาเสือพ่นน้ำชนิดนี้เป็นปลาเสือพ่นน้ำชนิดที่มีจุดวงกลมนี้มากที่สุด และเป็นปลาเสือพ่นน้ำที่พบได้มากและแพร่หลายที่สุด และมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 40 เซนติเมตร นิยมว่ายหากินอยู่ตามผิวน้ำเป็นฝูงเล็กๆ ไม่เกิน 20 ตัว พบได้ตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปจนถึงเขตน้ำกร่อยเช่น ป่าชายเลน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย สามารถฉีดพ่นน้ำจากปากใส่แมลงที่อยู่เหนือน้ำได้เหมือนปืนฉีดน้ำ นอกจากนี้แล้วยังกินสัตว์ขนาดเล็กกว่า เช่น ปลาขนาดเล็ก กุ้งฝอย เป็นต้น

 

ขอบคุณบทความจาก.wikipedia.org